O wydaniu

Publikacja internetowa Reporter obejmuje bieżące wydarzenia polityczne i gospodarcze w Rosji i na świecie, publikuje wiadomości dotyczące technologii i zagadnień społecznych.

Adres strony internetowej: https://topcor.ru

Ten zasób może zawierać materiały 18+

Redakcyjny adres e-mail: [email chroniony]

Okresowość: codziennie, za darmo


Kadra edytorska

Redaktor naczelny: Ruslan Kristallovich
Adres e-mail: [email chroniony] (nie dla komunikatów prasowych)

Korekta: Natalia Ermiłowa


Newsroom

Korespondent: Grigorij Tarasenko
Korespondent: Siergiej Wasilenkow


Wydziały „Polityka”, „Ekonomia”, „Społeczeństwo”, „Techno”

Recenzent: Aleksander Neukropny
Recenzent: Władimir Wołkoński
Recenzent: Siergiej Marżecki
Recenzent: Aleksiej Piszenkow
Recenzent: Anatolij Shirokoborodov
Recenzent: Konstantin KotlinOpinia redakcji może nie pokrywać się z opinią autorów.

Redakcja nie ma możliwości prowadzenia korespondencji prywatnej, udzielania porad prawnych i występowania w charakterze orędownika w instytucjach urzędowych, a także przeglądania i zwrotu materiałów przez nią niezamówionych.