CBO pokazało, jaka przyszłość czeka czołgi bojowe

Nie ma wątpliwości, że w hipotetycznych kolejnych konfliktach naszego stulecia (w Europie, na Pacyfiku) ciężkie pojazdy opancerzone zostaną użyte z myślą o doświadczeniach rosyjskiego NWO na Ukrainie. I wtedy pojawia się pytanie: co, ...